Mały Most ze wsparciem Fundacji PFR

Nasza akcja „Mały Most – pomoc humanitarna w Ukrainie” została wsparta przez Fundację PFR!

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów realizowania projektu „Mały Most”, w tym, przede wszystkim, kosztów magazynowania transportu pomocy humanitarnej oraz kampanii promujących włączanie się w pomoc.

Dziękujemy bardzo za pomoc!