Z radością ogłaszamy nowy projekt — Akademia Beyond Borders!

Akademia Beyond Borders to kurs, który przygotuje młodzież z Ukrainy 🇺🇦 Białorusi🇧 🇾 i Polski 🇵🇱
🟡 dla roli przywódczej i skutecznych działań społecznych;
🟡 aby wprowadzić zmiany w swoich społecznościach;
🟡 wprowadzenie nowej jakości do inicjatyw społecznych;
🟡 do współpracy z partnerami z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
Program dedykowany jest osobom, które:
◾️ mają pomiędzy 18-26 lat;
◾️ posiadaj co najmniej rok doświadczenia w działaniu społecznym lub pracy projektowej;
◾️ są zainteresowane współpracą międzynarodową;
◾️ posiadają wsparcie organizacji lub społeczności, z którą współpracują;
🗣️ mówi po angielsku na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym
Dołącz do nas!

Festiwal Filmów Dokumentalnych Watch Docs 2022

W dniach 9-10 grudnia 2022 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Folkowisko, Darek Bobak i Marta Połtowicz-Bobak, uczestniczyli w zakończeniu Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Docs 2022 (Prawa Człowieka w Filmie) oraz uroczystości wręczenia Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca. Przedstawiciele Stowarzyszenia zostali zaproszeni jako beneficjanci dofinansowania z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

W ciągu tych dwóch dni odbyły się pokazy filmów dokumentalnych, w tym filmu Delicado poświęconego obronie lasów na wyspie Palawan na Filipinach oraz trailerów dokumentów opowiadających o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Obydwu pokazom towarzyszyły panele dyskusyjne poświęcone odpowiednio kwestiom ochrony klimatu i przyrody oraz sytuacji na granicy i relacjom pomiędzy aktywistami ratującymi uchodźców a dziennikarzami i dokumentalistami. Ważnym elementem były też warsztaty poświęcone problematyce działalności i współpracy aktywistów.

Warsztaty zakończyły się uroczystością wręczenia nagród, w tym po raz pierwszy – Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca. Statuetkę otrzymała dr Hanna Machińska – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w biurze RPO kierowanym przez Adama Bodnara i, do niedawna, także w biurze Marcina Wiącka.

Fotograficzny wehikuł czasu

27 listopada 2022 w Muzeum Kresów w Lubaczowie odbyło się spotkanie, któremu patronowało nasze stowarzyszenie, prezentujące zdigitalizowane archiwum fotografii lubaczowskiego fotografa, Bolesława Fariona. Była to okazja nie tylko do zapoznania się z historią i procesem prac z negatywami. Dużo czasu zajęły rozmowy na temat sztuki, jaką jest fotografia.
Dwa tygodnie wcześniej opublikowana została strona internetowa, zawierająca niezwykły zbiór fotografii z negatywów, które ocalił przed zniszczeniem Janusz Mazur, pracownik Muzeum Kresów w Lubaczowie. Od połowy lat 50. do końca lat 70. XX wieku swój zakład fotograficzny prowadził w tym mieście Bolesław Farion. Przez wiele lat nikt nie interesował się ponad trzydziestoma negatywami jakie Farion pozostawił i nikt nie miał pomysłu, do czego można je wykorzystać.
W 2021 roku w Radrużu odbyła się wystawa zdjęć poświęconych przydrożnym kamiennym krzyżom bruśnieńskim autorstwa artysty Tomasza Stelmaskiego. Po wernisażu Janusz Mazur przedstawił autorowi sylwetkę lubaczowskiego fotografa i jego dzieła. Tomasz Stelmaski, zaintrygowany zbiorem negatywów, których do tej pory nikt nie wywołał, postanowił ocenić ich wartość. Z tych starych klisz udało się wykonać 1200 fotografii. Okazało się, że oprócz walorów artystycznych, zdjęcia pokazują unikatowy krajobraz kulturowy ówczesnego Lubaczowa oraz wsi z jego okolic. Znaleźć na nich można szczególnie dużo zdjęć portretowych nieżyjących już osób, a być może, w wielu przypadkach, są to jedyne ich zdjęcia. Problem jednak polega na tym, że dziś trudno rozpoznać utrwalone na zdjęciach miejsca i ludzi. Dlatego też prowadzona jest akcja, zachęcająca ludzi do tego, by przesyłali informacje o zdjęciach. Do tej pory dzięki tej akcji opisanych zostało już kilkanaście zdjęć. Na stronie internetowej https://archiwumfariona.pl, można znaleźć zdjęcia i szczegóły akcji związanej z digitalizacją.
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Tomasz Stelmaski, Baltazar Fajto – artysta wizualny, jest twórcą strony internetowej, Małgorzata Cichocka oraz Marcin Nalepa – tworzyli zespół digitalizujący, konserwujący i archiwizujący zbiór negatywów. Na stronie internetowej znajdują się też teksty Piotra Zubowskiego i Roberta Gmiterka. Projekt powstał pod egidą Towarzystwa Tradycji Akademickiej i Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w Warszawie przy współpracy z Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Smaczna podróż przez Roztocze Wschodnie

Działamy na Roztoczu i chcielibyśmy przybliżyć Wam to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Przestawiamy więc nowy projekt Stowarzyszenia Folkowisko „Smaczna podróż przez Roztocze Wschodnie”.
Nasza przewodniczka, doskonale Wam znana Renata Płoskoń zaprowadzi nas tam, gdzie pięknie, smacznie i zdrowo. Razem z seniorami i Kołami Gospodyń Wiejskich będziemy gotować, rozmawiać i smakować tego co najlepsze na Roztoczu. Za sferę wizualną odpowiedzialna będzie Gosia Kawka-Piotrowska. Jedziecie z nami?
Znajdźcie nas na Instagramie: @smaczna.podróż i zostańcie na dłużej!
Dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022.

Stowarzyszenie Folkowisko jest współorganizatorem projektu wpisanego do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Stowarzyszenie Folkowisko już w 2016 roku rozpoczęło pierwsze działania promujące drzeworyt płazowski. Grzegorz Ciećka, który w stowarzyszeniu ma pieczę nad działaniami regionalnymi, rozpoczął szeroką współpracę z różnymi organizacjami i ludźmi, mającą na celu reaktywację drzeworytnictwa w regionie lubaczowskim. Efektem tych wieloletnich prac było opracowanie wniosku do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na działania reaktywacyjne i rozwojowe oparte o tradycję drzeworytu płazowskiego. Przeszedł on pozytywną ocenę merytoryczną w czerwcu i 11 lipca 2022 roku uzyskał podpis Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2 sierpnia 2022 roku podczas konferencji „30 lat Pracowni Terenowej w Lublinie”, która miała miejsce w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oficjalnie ogłoszony został wpis związany z drzeworytem do rejestru. Grzegorz Ciećka, Józef Lewkowicz i Anna Serkis-Wojtowicz zostali depozytariuszami procesu reaktywacji drzeworytu płazowskiego. Stowarzyszenie Folkowisko jest współorganizatorem tej praktyki.

Nie jest to jedyna działalność z niematerialnym dziedzictwem nad którą pracuje wiceprezes stowarzyszenia. Praktycznie od początku istnienia stowarzyszenia duży nacisk kładziony jest na kamieniarkę bruśnieńską. Ta niezwykła sztuka ludowa regionu lubaczowskiego jest ciągle opracowywana i niedługo mamy nadzieję rozpocząć prace nad stworzeniem wniosku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa dla kamieniarki.

Wystawy z drzeworytem w Galerii Dzwonnica w Gorajcu

W Gorajcu podczas Festiwalu Folkowisko zorganizowane zostały trzy różne wystawy związane z drzeworytem. Główna wystawa zaprezentowana została w Galerii Dzwonnica przy cerkwi gorajeckiej. Stowarzyszenie Folkowisko wspiera działalność lokalnych drzeworytników i ich dążenia mające na celu wpisanie tej sztuki do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Na wystawie można było znaleźć odbitki drzeworytów autorstwa Grzegorza Ciećki. Wystawa ta miała charakter spontaniczny, oznacza to, że proces jej tworzenia w dzwonnicy także był procesem artystycznym. Dzięki temu stworzona została ciekawa kompozycja o nazwie „Obrazy Wolności”. Jej głównymi elementami były odbitki drzeworytu „Wolność” powielone w dwóch egzemplarzach: pierwszy z podtytułem „Za wolność waszą”, drugi „Za wolność naszą”. Nawiązywało to do obecnej sytuacji wojennej w Ukrainie. Trzecia odbitka ukazywała krzyż pańszczyźniany, będący pamiątką odzyskania przez chłopów wolności od pańszczyzny w Galicji w 1848 roku. By zobrazować historię związaną z jedną z osób, która rozpoczęła w Gorajcu odkrywanie historii owej „Wolności”, Mirosława Piotrowskiego, pierwszego przewodnika z gorajeckiej cerkwi, pasjonata fotografii roztoczańskiej, zaprezentowane zostały jego zdjęcia. Czwarta odbitka pod tytułem „Energia Mycowa” to drzeworyt powstały na podstawie zdjęcia Roberta Gmiterka. Jest to ważny element opowieści związanej z wolnością, bowiem obrazuje kluczowy czynnik, jaki jest potrzebny do jej uzyskania. Potrzebna jest nam jakaś wizja, która wypełni nas energią do działania. Materiał, czyli kolorowe tkaniny, na jakich wykonane zostały odbitki, nie są przypadkowe. Mają one zobrazować kierunek rozwoju dla drzeworytu, ale i nawiązać do tradycji związanej z pereborami nadbużańskimi. Krótko mówiąc, jest to zapowiedź nowego, niezwykłego projektu artystycznego.

Nieopodal dzwonnicy, na schodach wiaty o nazwie Lapidarium, została przygotowana „Wystawa stopniowa”. Są to kopie drzeworytu płazowskiego, które tworzą stopnie swoim układem. Stare święte obrazki zaprezentowane w tej formie, dają dużo do myślenia odbiorcom tej wystawy. Jest to zarówno ciekawe rozwiązane wizualne, ale i obrazujące ideę inspiracji. Drzeworyt płazowski był inspiracją dla wielu artystów i dzięki niemu powstało wiele różnych nowych wspaniałych dzieł.

„Wystawa Rozproszona” jest pomysłem, który powinien być dużą inspiracją dla wielu ludzi, którzy szukają ciekawych rozwiązań do urozmaicenia lokalnej przestrzeni. W różnych miejscach na terenie, gdzie odbywał się Festiwal Folkowisko, znaleźć można było zminiaturyzowane obrazki z drzeworytem płazowskim. Ideą tej wystawy jest pokazanie, że każdy region posiada coś unikatowego i cennego związanego ze swoją kulturą i sztuką. Zamiast rozrzucać po miastach krasnale czy inne figurki bez większej wartości, warto stworzyć wystawy zminiaturyzowanych obrazów czy rzeźb, które podobnie jak krasnale we Wrocławiu, nie tylko będą atrakcją terenową, ale będą też nieść za sobą wartościowy przekaz i zaciekawią do poznania jakiegoś elementu kultury lokalnej.

Te trzy wystawy są wstępem do niezwykłych inicjatyw, jakie są obecnie przygotowywane w bardziej spektakularnej formie.

Wizyta u ambasadora Marka Brzezinskiego

Od 3 miesięcy na pierwszej linii pomocy humanitarnej są organizacje pozarządowe takie jak Stowarzyszenie Folkowisko. Karmią, ogrzewają, leczą i opiekują się tysiącami osób uciekających przed wojną. Dostrzegają to zarówno ukraińskie władze jak i ambasador Mark Brzezinski U.S. Embassy Warsaw, który zaprosił naszą Ekipę na obiad do swojej rezydencji 🙂, a to dzięki współpracy z The Kosciuszko Foundation, we Lwowie spotkaliśmy się też z wice merem Andrijem Moskalenko i wice-gubernatorem Vitalijem Zahalnym – wchodzimy na salony 😉

Mały Most ze wsparciem Fundacji PFR

Nasza akcja „Mały Most – pomoc humanitarna w Ukrainie” została wsparta przez Fundację PFR!

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów realizowania projektu „Mały Most”, w tym, przede wszystkim, kosztów magazynowania transportu pomocy humanitarnej oraz kampanii promujących włączanie się w pomoc.

Dziękujemy bardzo za pomoc!

Operacja „czysta rzeka” w sobotę od godz. 14.00 – sprzątamy okolicę przejścia granicznego

Właśnie rozpoczynamy cudowną akcje Operacja Czysta Rzeka. Jeśli macie ochotę nam pomóc posprzątać śmieci zalegające wokół przejścia granicznego to zapraszamy w najbliższą sobotę od godz. 14.00 pod naszą Ambasadę Wolności. Następnie o godzinie 19:00 w cerkwi w Cieszanowie odbędzie się koncert Gordiy Starukh. Biletem wstępu jest żywność, której teraz bardzo potrzebuje Ukraina! Zbierzcie swoich znajomych i razem posprzątajmy świat!
Rejestracja uczestników 👉https://operacjarzeka.pl/
*

Powstała Fundacja Folkowisko – zajmie się pomocą humanitarną

Mamy to, Fundacja Folkowisko powołana! Od dziś będziemy mogli działać jeszcze skuteczniej 🇵🇱🇺🇦 Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, kulturalnej, edukacyjnej, rozwojowej, dobroczynnej i społecznie użytecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w rejonach świata objętych konfliktami. Strona internetowa fundacji: http://fundacja.folkowisko.org Facebook fundacji: www.facebook.com/TheFolkowiskoFoundation