Powstała Fundacja Folkowisko – zajmie się pomocą humanitarną

Mamy to, Fundacja Folkowisko powołana! Od dziś będziemy mogli działać jeszcze skuteczniej 🇵🇱🇺🇦 Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, kulturalnej, edukacyjnej, rozwojowej, dobroczynnej i społecznie użytecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w rejonach świata objętych konfliktami. Strona internetowa fundacji: http://fundacja.folkowisko.org Facebook fundacji: www.facebook.com/TheFolkowiskoFoundation