Festiwal Filmów Dokumentalnych Watch Docs 2022

W dniach 9-10 grudnia 2022 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Folkowisko, Darek Bobak i Marta Połtowicz-Bobak, uczestniczyli w zakończeniu Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Docs 2022 (Prawa Człowieka w Filmie) oraz uroczystości wręczenia Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca. Przedstawiciele Stowarzyszenia zostali zaproszeni jako beneficjanci dofinansowania z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

W ciągu tych dwóch dni odbyły się pokazy filmów dokumentalnych, w tym filmu Delicado poświęconego obronie lasów na wyspie Palawan na Filipinach oraz trailerów dokumentów opowiadających o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Obydwu pokazom towarzyszyły panele dyskusyjne poświęcone odpowiednio kwestiom ochrony klimatu i przyrody oraz sytuacji na granicy i relacjom pomiędzy aktywistami ratującymi uchodźców a dziennikarzami i dokumentalistami. Ważnym elementem były też warsztaty poświęcone problematyce działalności i współpracy aktywistów.

Warsztaty zakończyły się uroczystością wręczenia nagród, w tym po raz pierwszy – Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca. Statuetkę otrzymała dr Hanna Machińska – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w biurze RPO kierowanym przez Adama Bodnara i, do niedawna, także w biurze Marcina Wiącka.